Search form

Kulonga 23:7

7Cenjela makani aakubeja, Utajayi muntu uutakwe mulandu na muntu uululeme, nkaambo mebo nsikonzyi kululamika basizibi.