Search form

Kulonga 24:12

12Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Tanta kulindime kucilundu, nkakupe zilembelo zyamabwe, amulao amilazyo njendembede kukubaiisya.