Search form

Kulonga 24:5

5Lino wakatuma bamwi balombe babana ba-Israyeli kuyoopaizya zipaizyo, nkabela bakatuulila Jehova iŋombe, zibe zipaizyo azituuzyo zyakutontozya.