Search form

Kulonga 26:2

2Bulamfu bwacisitilizyo comwe bube tukokola tuli makumi obile amusanu atutatu, abwaamba bwaco tukokola tone; zisitilizyo zyoonse zikabe amweelwe omwe uuelene.