Search form

Kulonga 26:25

25Kuyooba minsende iili musanu aitatu, azikazikilo zyayo zyansiliva zili ikumi amusanu aumwi, zikazikilo zyobile kumi lyamunsende umwi aumwi.