Search form

Kulonga 26:31

31Alimwi ucite cisitilizyo camasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu; citungwe camaanu azikozyano zyabakerubi.