Search form

Kulonga 26:36

36Alimwi ukacite cisitilizyo kumulyango watente, masani aanyanzabili akamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aalukidwe kabotu, milimo yamanyengwe.