Search form

Kulonga 27:1

Cipaililo alubuwa lwacikombelo

1Alimwi ucite cipaililo camuunga; bulamfu bwaco bube tukokola tosanwe, abwaamba bwaco bube tukokola tosanwe; cipaililo cibe azyooko zyone, zyoonse zileelene; abwiime bwaco bube tukokola totatwe.