Search form

Kulonga 27:10

10Misumpululu ibe makumi obile, azyalo zikazikilo zyayo zibe makumi obile; zibe zyamukuba, pele manembe aamisumpululu aminkulu yayo zyoonse zibe zyansiliva.