Search form

Kulonga 27:17

17Misumpululu yoonse yakulubuwa kumabazu oonse ibe aminkulu yansiliva; manembe aayo abe ansiliva, azikazikilo zyayo zibe zyamukuba.