Search form

Kulonga 27:3

3Alimwi ucite zilongo zyaco zyatwe, amaliko aaco, amitiba yaco, aziyasyo zyaco, anzilo zyaco; zibelesyo zyaco zyoonse uzicitye mukuba,