Search form

Kulonga 28:10

10Mazina aali musanu alimwi alembwe abbwe lyomwe, amazina amwi aali musanu alimwi abbwe lyabili, mbubonya mbuli kuzyalwa kwabo.