Search form

Kulonga 29:20

20ukajaye mugutu, ukombole bulowa bwakwe akulamba impela yakutwi kwalulyo kwa-Aroni, ampela zyamatwi aalulyo aabana bakwe, azyaala zyamaanza aabo aalulyo azyaala zyakumaulu aabo aalulyo. Lino bulowa busyeede ubutile koonse koonse cakuzinguluka cipaililo.