Search form

Kulonga 29:40

40antoomwe akabelele kataanzi amutuule cipanzi cakumi cacisuwo cabusu bwabulotwe butwidwe, bukandidwe acipanzi cane cansazi yamafuta, acipanzi cane cansazi yawaini, cibe cipanzi cakutila,