Search form

Kulonga 29:44

44Njoosalazya itente lyambunganino, acipaililo; alakwe Aroni abana bakwe njoobasalazya kuti bandicitile milimo yabupaizi.