Search form

Kulonga 29:9

9ubasamike inkumba akubazwaatika insulumani, Bupaizi buyooba bwabo: ngomulao walyoonse. Mbuboobo mboelede kubikila Aroni abana bakwe maanza.