Search form

Kulonga 3:17

17Lino ndaamba kumugwisya mumapenzi aaku-Egepita, ndimutole kunyika yaba-Kanana ayaba-Hiti ayaba-Amori ayaba-Perizi ayaba-Hivi ayaba-Jebusi, kunyika iikunka malili abuci.