Search form

Kulonga 30:18

18Panga cisambilo camukuba atako lyaco lyamukuba, cakusambila, ucibike akati katente lyambunganino acipaililo, akubika maanzi mulincico,