Search form

Kulonga 30:21

21sansi basambe kumaanza akumaulu kuti batafwi. Ngomulao walyoonse kulimbabo, kuli-Aroni akubana bakwe mumazyalani aabo oonse.