Search form

Kulonga 30:7

7Nkabela Aroni unootenta misamu iinunka kabotu alincico. Cifumo cimwi acimwi, kuciindi cakubamba malampi, uleelede kwiitenta.