Search form

Kulonga 32:17

17Lino Joshua naakamvwa kuyobayoba kwabantu, wakaambila Musa kuti, Ndamvwa lupyopyongano lwankondo kumalabba.