Search form

Kulonga 32:23

23Bakandaambila kuti, Utucitile baleza bakutuzulwida, nkaambo oyo Musa, muntu iwakatugwisya munyika ya-Egepita, tatuzi na wasikilwanzi.