Search form

Kulonga 32:29

29Lino Musa wakati, mwalikazika kuti mube bapaizi ba-Jehova, umwi aumwi kumwanaakwe akumwanaakwabo, aboobo ulamupa coolwe buzuba obuno.