Search form

Kulonga 33:9

9Lino Musa naakanjila mutente, musumpululu wajoba wakali kuseluka akwiimikila kumulyango watente, Elyo Jehova wakali kwaambaula a-Musa mpoonya awo.