Search form

Kulonga 34:34

34Pele Musa naakanjila kukwaambaula a-Jehova, wakalivumbulula cisani mane wazwa. Nkabela naakazwa kuzooambila bana ba-Israyeli makani malailile,