Search form

Kulonga 34:6

6Jehova wakainda kubusyu bwakwe, waamba, wati, Jehova! Jehova! Leza siluzyalo asibuuya uutafwambi kukalala, uuzwide luse alusyomo,