Search form

Kulonga 35:11

11cikombelo atente lyaco acivumbilizyo caco, zijatilizyo zyaco aminsende yaco, minkulu yaco amisumpululu yaco azikazikilo zyaco,