Search form

Kulonga 35:5

5Amubwezele Jehova cipaizyo akati kanu, Kufumbwa muntu uuli amoyo uuzumina aletele Jehova cipaizyo: ingolida ansiliva amukuba,