Search form

Kulonga 36:14

14Alimwi wakacita zisitilizyo zyaboya bwampongo zyakucita itente ipati lyakuvumbilizya itente lyabukalo. Zisitilizyo nzyaakacita zyakali ikumi acimwi.