Search form

Kulonga 36:35

35Alimwi wakacita cisitilizyo. Cakacitwa amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu. Wakacicita azikozyano zyabakerubi.