Search form

Kulonga 36:37

37Nkabela wakacita civumbyo kumulyango watente. Cakatungwa amasani aanyanzabili amasani aakamwemvwe amasani aasalala pyu amasani aatuba aalukidwe kabotu;