Search form

Kulonga 37:12

12Alimwi wakaicitila mubalo uuzingulukide uuli abwaamba bwajanza, ayooyo mubalo kauli amoongola wangolida koonse koonse.