Search form

Kulonga 37:25

25Alimwi wakacita cipaililo cakutentela tununkilizyo; wakacicitya muunga, Bulamfu bwaco bwakali kakokola komwe, abwaamba bwaco bwakali kakokola komwe; kacili azyooko zyone zyeelene. Abwiime bwaco bwakali tukokola tobile. Ameja aaco kaakumbetene.