Search form

Kulonga 37:26

26Wakaciziluluzya ingolida iisalala: mutwe waco amabazu aaco ameja aaco. Alimwi wakacifulila moongola wangolida koonse koonse.