Search form

Kulonga 37:9

9Bakerubi bakalitandabikide maboko aabo kujulu cakuvumbilila cuuno caluzyalo, amasyu aabo akalilangene. Masyu aabakerubi­ akali kulanga cuuno caluzyalo,