Search form

Kulonga 38:1

1Alimwi wakacita cipaililo camuunga cakutuuzya. Bulamfu bwaco bwakali tukokola tosanwe, abwaamba bwaco tukokola tosanwe; cakali azyooko zyone zyeelene; abwiime bwaco bwakali tukokola totatwe.