Search form

Kulonga 38:4

4Alimwi wakacitila cipaililo kansabwe kamukuba, Ako kansabwe wakakabika kunsi lyalupimpito lwacipaililo, kakalengelela bulamfu bwacisela cacipaililo.