Search form

Kulonga 38:8

8Alimwi wakapanga cisambilo camukuba, atako lyaco lyamukuba; mukuba wakazwa kuziboniboni zyabanakazi ibakali kubungana kumulyango watente lyambunganino.