Search form

Kulonga 39:14

14Mabwe akali ikumi aabili, akali amazina mbubonya mbuli mazina aabana ba-Israyeli. Akalembwa mbubonya mbuli inwenwe mbwiilembwa; limwi alimwi kalili azina lyamusyobo walyo akati kamisyobo iili kumi aibili.