Search form

Kulonga 39:33

33Elyo bakaletela Musa cikombelo, itente azibelesyo zyalyo zyoonse, zijatilizyo zyaco, minsende yaco, minkulu yaco, misumpululu yaco, azikazikilo zyaco;