Search form

Kulonga 39:40

40zisitilizyo zyalubuwa, misumpululu yalo azikazikilo zyalo, acisitilizyo cakumulyango walubuwa, antambo zyawo, anembe zyawo, azibelesyo zyoonse zyacikombelo catente lyambunganino,