Search form

Kulonga 39:6

6Alimwi wakabweza mabwe aaonukusi, waazyungulusya tuwayile twangolida, walemba alingawo mbubonya mbukulembwa anwenwe, walemba mazina aabana ba-Israyeli.