Search form

Kulonga 39:7

7Aya mabwe wakaabika antambo zyamakuko, abe mabwe aaciibalusyo aabana ba-Israyeli, mbubonya mbuli Jehova mbwaakalailila Musa.