Search form

Kulonga 4:17

17Awalo musako oyu, koutola mujanza lyako, nkaambo ngonguwo ngoyoocitya malele.