Search form

Kulonga 4:19

19Alakwe Jehova wakaambila Musa oko ku-Midyani, wati, Koya, ukapiluke ku-Egepita, nkaambo bafwa abo bantu boonse ibakali kuyanda kukujaya.