Search form

Kulonga 4:27

27Nkabela Jehova wakaambila Aroni kuti, Koya munkanda kuyootambula Musa, Elyo wakaya, wamujana kucilundu ca-Leza, wamumyonta.