Search form

Kulonga 4:31

31Lino bantu bakazumina, Bamvwe buyo kuti Jehova waswaya bana ba-Israyeli, alimwi ulibwene kupenga kwabo, bakakotama akukomba.