Search form

Kulonga 4:6

6Alimwi Jehova wakamwaambila kuti, Bika ijanza lyako akaango kako. Wakabika ijanza lyakwe akaango kakwe, Elyo naakaligwisya, wakajana kuti ijanza lyakwe lyakatuba buu, lyaba acinsenda.