Search form

Kulonga 40:35

35Musa wakakacilwa kunjila mutente lyambunganino, nkaambo kakuti ijoba lyakalikede ajulu, abulemu bwaJehova bwakazuzya cikombelo.