Search form

Kulonga 5:23

23Kuzwa kuciindi eco nindakataanguna kusika kuli-Farao kuzooamba muzina lyako, wacitila bantu aba bubi. Kuvuna tona kuvuna bantu bako pe.